Hirosaki Castle built during Edo Period

 PREVIOUS     NEXT
tour photo
 PREVIOUS    (#1 of 1)     NEXT