Batca Doamnei lake, view from Piatra Neamt town

 PREVIOUS     NEXT
tour photo
slide show:  5 sec10 sec
 PREVIOUS    (#1 of 28)     NEXT