Traveler Review for Private Tour in Izmir, Turkey by Tour Guide Ertunga E.


Tour: Izmir & Sardis

Robert Christoforides

United Kingdom
Rating

Tour: Izmir & Sardis, Izmir, Turkey
Date: Oct 28, 2012

It was great