Traveler Review for Private Tour in Kyrenia, Cyprus by Tour Guide Sirin S.


Tour: Kyrenia Tour

Alexandra Shulman

Israel
Rating

Tour: Kyrenia Tour, Kyrenia, Cyprus
Date: Aug 7, 2016

TOUR GUIDE RESPONSE: Thank youuuuuu.